Brand guideline — Cẩm nang hướng dẫn thương hiệu là gì?

Brand Guideline là gì? Thuật ngữ Brand Guideline (cẩm nang hướng dẫn thương hiệu) thường được nhắc đến khi nói đến thiết kế logo của một thương hiệu, tại sao lại cần có Brand Guideline trong thiết kế logo thương hiệu và tầm quan trọng của nó, bài viết này sẽ giới thiệu về Brand Guideline và đưa ra một số các mẫu Brand Guideline của các logo nổi tiếng trên thế giới, giúp bạn hiểu rõ hơn về những yếu tố quan trọng trong quá trình thiết kế thương hiệu cần biết.

Các doanh nghiệp cần xây dựng hình…

Kích thước logo cho mạng xã hội (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn), website, in ấn như thế nào cho đúng?

Kích thước logo để thiết kế logo trên các nền tảng sẽ khác nhau và để hiện thị logo thương hiệu trên các nền tảng đẹp nhất chúng ta phải tuỳ chỉnh kích thước sao cho phù hợp để có kết quả hiện thị tốt nhất, không bị mất hình, mờ logo,… Để tìm hiểu về kích thước logo cho mạng xã hội, trang web, in ấn chúng ta cùng tìm hiểu và lưu lại các kích thước…

Xu hướng thiết kế logo mới vào năm 2021 như thế nào?

Như các bạn đã biết logo là một trong những thành phần rất quan trọng làm nên nhận diện thương hiệu, nếu bạn là một doanh nghiệp mới thành lập, một thương hiệu cũ muốn đổi, làm mới lại thương hiệu hay chỉ đơn giản là cập nhập logo cũ theo xu hướng logo hiện đại hơn, thì bài viết về xu hướng thiết kế logo mới năm 2021 bạn cùng tìm hiểu và cùng tìm ra đâu là xu hướng mới cho thương hiệu của doanh nghiệp…

Vareno company

Vareno là một công ty chuyên về thiết kế logo, nhận diện thương hiệu, thiết kế bao bì, thiết kế quảng cáo, truyền thông tại Hồ Chí Minh

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store